Articles for januari 2016

Nieuw jaar, nieuwe wetten! En nu??

Aan het einde van vorig jaar en in de eerste dagen van dit nieuwe jaar verschenen er op allerlei sites en in diverse nieuwsbrieven artikelen over nieuwe wetgeving per 1 januari 2016.
Ik noem er hier enkele:

  • Jaarrekening uitsluitend digitaal deponeren

  • Meldplicht datalekken

  • Verbod op gratis plastic tas.

Met name over de laatste twee voorbeelden zijn er veelvuldig artikelen geplaatst.

En voor 2016 blijft het daar niet bij. Elk kwartaal wijzigen er wetten en komen er nieuwe wetten. Dit kunt u als ondernemer nalezen op bijvoorbeeld www.ondernemersplein.nl. En verder zult u hierover via diverse nieuwsbrieven en andere informatiebronnen worden geïnformeerd.

Niet altijd zijn nieuwe wetten of wijzigingen in wetten ingrijpend of moet u er als organisatie actief iets mee doen.
Wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar de wet, die acquisitiefraude strafbaar stelt, (deze wet moet nog ingaan; datum invoering is nog niet bekend) dan hoeft u niet direct iets te doen. Zie ook mijn blog over “Acquisitiefraude“.

Er zijn echter wetten en regels, die wel directe invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Het grote voorbeeld hierbij is natuurlijk de Wet Werk en Zekerheid.
De invoering van die wet heeft veel impact gehad op de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie. En dat er veel over geschreven is, komt omdat alle organisaties, die met personeel werken, hiermee te maken hebben.

Er zijn echter ook wetten, die maar voor een beperkte groep organisaties gelden, maar echter voor die organisaties wel impact hebben voor de bedrijfsvoering.
En daarnaast hebben organisaties ook nog te maken met gemeentelijke en provinciale verordeningen, die van invloed kunnen zijn op hun processen of hun administratieve organisatie.Zie ook mijn blog “Wet- en regelgeving: wat moet je er mee?

Dus … Wat nu?

Alleen kennis nemen dat er nieuwe wetten, regels en verordeningen komen of wijzigen op een bepaalde datum, is niet genoeg.
U moet ook weten waar en wanneer je de nieuwe wetten, regels en verordeningen moet toepassen. Waar en in welke processen raakt de nieuwe of gewijzigde regelgeving? En waar moet ik wat veranderen in mijn administratieve organisatie om te voldoen aan wet- en regelgeving.
En als ik dan moet aanpassen, hoe doe ik dat dan zo praktisch en werkbaar mogelijk voor de medewerkers, die ermee moeten werken.

Wilt u ook meer weten hoe wet- en regelgeving in uw administratieve organisatie en bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

 

 

Hoe voorkomt u dat contracten stilzwijgend worden verlengd?

Weet u van elk contract dat u voor onbepaalde tijd bent aangegaan hoe en wanneer kunt opzeggen? Weet u welke opzegtermijn u heeft?
Denk daarbij bijvoorbeeld aan contracten als afvalverwijdering, ICT-diensten, abonnementen.
En nee, hier geldt niet dat u na het eerste contractjaar en na de stilzwijgende verlenging, per maand mag opzeggen.
Dit geldt namelijk alleen voor consumenten.

Voor contracten tussen bedrijven onderling is leidend datgene wat in het contract staat over de opzegtermijn. Bij het contract horen ook de Algemene Voorwaarden, die u heeft ontvangen en waar u kennis van heeft genomen of heeft getekend voor ontvangst en kennisname.

Bedrijven, waaronder ook eenmanszaken en vof ‘s, zijn dus gebonden aan de afspraken en regels, die in het contract en de Algemene Voorwaarden staan vermeld.
Maar voor kleine bedrijven kan men toch een beroep doen op de reflexwerking of toch niet.

Reflexwerking kan inderdaad van toepassing zijn voor kleine bedrijven zoals eenmanszaken. Bij consumenten kunnen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, die onredelijk bezwarend zijn, vernietigd worden, zeker als die voorkomen op de zogenaamde grijze of zwarte lijst ( artikel 6:236 BW en artikel 6:237 BW).
Reflexwerking betekent dat de ondernemer gezien wordt als een consument en dat een kleine ondernemer dezelfde bescherming geniet als de consument.
Echter dit geldt alleen als het contract of overeenkomst niet binnen het gebied liggen van de eigenlijke professionele activiteiten van die onderneming.
Dus overeenkomsten en contracten die wél op het gebied van de onderneming liggen, vallen dus niet onder de reflexwerking.

Wanneer u dus als zelfstandige professional bijvoorbeeld het hostingcontract voor uw website wilt opzeggen, zult u dus rekening moeten houden met de afgesproken opzegtermijn in het contract en de daarbij horende Algemene Voorwaarden. Uw website is in dit geval uw visitekaartje, uw etalage en valt daarom binnen het terrein van uw professionele activiteiten.

Hoe kunt u voorkomen dat u voor dergelijke verrassingen komt te staan?
Check bij het aangaan van een dergelijk contract de opzegtermijn zowel in het contract zelf alsook de bepalingen van de Algemene Voorwaarden hierover.
Indien u het contract bent aangegaan, zet dan een reminder in uw agenda voor het bereiken van de opzegtermijn, bijvoorbeeld een maand voor de laatste opzegmogelijkheid. Hierdoor heeft u tijd om na te gaan of u dit contract wilt verlengen of niet.
Op deze manier voorkomt u dat het contract stilzwijgend wordt verlengd en kunt u tijdig het contract evalueren.

Wilt u meer weten over contractbeheer en /of contractmanagement of wilt u weten hoe het beschrijven en analyseren van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie de kwaliteit van uw organisatie kan verbeteren?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.