Articles for september 2016

Invloed van wetten en regels op uw organisatie

Weet u als bedrijfsleiding welke wetten en regels van toepassing zijn of invloed hebben op uw organisatie?
Een kijkje op de site van ondernemignsplein.nl/wetten-en-regels geeft al aan dat een organisatie op diverse onderdelen en gebieden te maken heeft met regels en wetten.
Zoals bijvoorbeeld: het voeren van een administratie, Btw-nummer, inrichting van factuur en bedrijfscorrespondentie.

Maar ook op het gebied van privacy, subsidies, financiering, archivering, reclame en ga zo maar door, bestaan diverse wetten en regels waar een organisatie zich aan heeft te houden.
Soms is dat bekend bij de bedrijfsleiding, maar niet altijd en niet altijd duidelijk. En ook wanneer dat wel bekend is, dan ben je er als bedrijfsleiding nog niet.
Want hoe integreer je deze wetten en regels in de bedrijfsprocessen.
Bovendien veranderen wetten en regels en dat moet dan ook weer worden aangepast in de bedrijfsvoering.
En dat is nou net waar de schoen wringt. Is de bedrijfsvoering nog wel in lijn met de huidige wet- en regelgeving?

Met dit soort vragen lopen veel ondernemers rond, terwijl ze eigenlijk willen ondernemen, bezig zijn met hun kernactiviteiten zoals fietsen maken, woningen verhuren, lesgeven.
En toch is regelmatig kijken naar wijzigingen in wet- en regelgeving wel belangrijk.

Wilt u ook weten hoe u wetten en regels in uw bedrijfsvoering kunt toepassen en integreren. En op deze wijze uw bedrijfsvoering in lijn brengt met wet- en regelgeving.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Procesbeschrijvingen en draagvlak bij medewerkers

In mijn laatste blog “Waarom processen beschrijven? Ik heb het toch allemaal in mijn hoofd.” schreef ik over de noodzaak van het beschrijven van processen wanneer de organisatie uit haar jasje groeit.
De organisatie groeit in omzet én in medewerkers.
En juist bij die medewerkers komen vaak de bezwaren tegen de beschrijving van de processen:
  • waarom is dat nodig? Ik weet het toch allemaal! Het zit in mijn hoofd.
  • Dat is toch veel te bureaucratisch en te star.
  • En word ik afgerekend wanneer ik afwijk of als de procesbeschrijving niet logisch is?
Bij dergelijke opmerkingen zal de leiding van de organisatie eerst het nut en de noodzaak van de vastlegging van de administratieve organisatie moeten uitleggen.
In diverse blogs heb ik hier al over geschreven.
Maar bij dat vastleggen van die procedures zijn medewerkers heel belangrijk.
Zij zijn het, die met de processen werken en de kennis hebben van de processen. Die kennis, die bij de medewerkers zit, moet gedeeld worden. Daar is het Handboek Administratieve Organisatie voor, in welke vorm dan ook.
En medewerkers willen best hun kennis delen en accepteren dat deze kennis van de processen wordt opgeschreven. Dit gebeurt echter alleen wanneer het voor de medewerkers duidelijk is wat het nut en de noodzaak is van dit Handboek.
Het beschrijven van de processen is niet het doel, maar het doel is wel:
  • kennis delen;
  • inzicht in de totale Administratieve Organisatie;
  • procesverbetering waarbij niet gekeken wordt naar wie de fouten maakt, maar wel naar mogelijke verbeteringen in het proces.
Als het doel duidelijk is én je betrekt de medewerkers bij het beschrijven, vastleggen en analyseren van de processen, dan creëer je draagvlak bij de medewerkers.
Wilt u ook weten hoe u processen, procesmanagement en bedrijfsvoering kunt beschrijven, vastleggen en analyseren? En ook uw medewerkers meekrijgt.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.