Articles for juni 2017

Te laat het contract opgezegd. Wat nu?

Afgelopen week kreeg ik een telefoontje van een ondernemer, die met pensioen gaat. Alle lopende zaken worden afgehandeld en contracten worden opgezegd. Zo ook het contract met de afvalverwerker. Helaas hadden ze dit drie weken te laat opgezegd en de afvalverwerker reageerde niet meer toen de ondernemer aangaf toch echt vanwege pensionering te stoppen. Want, zo zeggen de Algemene Voorwaarden van dit contract, dat had per aangetekende brief een half jaar van te voren moeten gebeuren en niet een half jaar minus 3 weken. Nu moet de stoppende ondernemer juridische stappen gaan zetten om hiervan af te komen.

Helaas komen dergelijke gevallen vaker voor.
In elk contract staat wat afgesproken is en bij elk contract horen de Algemene Voorwaarden.
In die Algemene Voorwaarden staan diverse bepalingen over opzegtermijn, garantie, klachten en dergelijke. Allemaal bepalingen, die voor elke klant gelden en waarover niet bij elk contract over onderhandeld wordt. Ze gelden voor elke klant. De Algemene Voorwaarden worden bij elk contract meegestuurd en meestal moet de afnemer ook tekenen voor ontvangst.
Maar ondanks dat er niet apart over onderhandeld wordt, zijn die Algemene Voorwaarden toch heel belangrijk. Ze zijn immers onderdeel van het contract.

Hoe kunt u voorkomen dat de Algemene Voorwaarden tegen u kunnen werken?
Door van elk contract, dat u overeenkomt als ondernemer het volgende vast te leggen:

  • het onderwerp van het contract: het ophalen van het afval

  • de leverancier: de afvalverwerker

  • de aanvangsdatum van het contract

  • de einddatum van het contract

  • de opzegtermijn.

De opzegtermijn staat in de Algemene Voorwaarden naast een heleboel andere bepalingen.

Het kost per contract inderdaad tijd om dit de opzegtermijn uit te zoeken en te registreren. En het is niet altijd gemakkelijk om de Algemene Voorwaarden te lezen. Maar als u dit wel doet en bijvoorbeeld een maand voordat u het contract kunt opzeggen een reminder in uw agenda zet om na te denken of u dit contract wil opzeggen ja of nee. Op die manier heeft u tijd om te bedenken of u met dit betreffende contract wilt doorgaan.

Deze reminder in uw agenda kunt u op meer manieren vormgeven. Wilt u weten hoe u dit contractenbeheer het beste kunt vormgeven, neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Verwacht in 2017 het Boek: “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfvoering” Het waarom

Op mijn LinkedIn-profiel staat in de headline onder andere dat ik schrijver ben van het boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering”.
De tekst is klaar en herschreven. Nu nog aanvulling en redactie nodig. En ook nog een uitgever of uitgeefplatform.
Maar waarom heb ik dit boek geschreven?
Ik heb dit boek niet geschreven, omdat ik alles weet over Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering en regelgeving. Ik weet er veel van, maar niet alles. Daar zijn andere boeken over geschreven.
Ik schrijf dit boek om de directie en bedrijfsleiding van organisaties, zoals kleine tot middelgrote MKB-bedrijven, stichtingen en coöperaties, bewust te laten worden van de waarde van een administratieve organisatie en bedrijfsvoering, die is vastgelegd en beschreven.
Want eenmaal vastgelegd geeft deze beschrijving inzicht in de huidige situatie, maar ook inzicht in wat er goed is, wat er dubbel gebeurt, wat werkt en niet werkt, wat beter kan enzovoorts.
Vaak start een organisatie een traject van het vastleggen en beschrijven van de Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering vanwege bepaalde redenen. Het eindproduct is de beschrijving van de Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering. Dit belandt dan ergens in de kast of op het intranet en daar blijft het staan.
Maar die vastlegging is niet het eindproduct, maar het begin of een start om:
  • processen aan te passen
  • processen te verbeteren
  • nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande
  • een nieuw automatiseringssysteem te implementeren
  • de administratieve organisatie aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de privacywetgeving met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je op een dergelijke manier kijkt naar de vastgelegde en beschreven administratieve organisatie en bedrijfsvoering heb je een goudmijn in handen, die je kunt gebruiken om je organisatie beter te laten functioneren, zodat je meer aandacht en tijd kunt besteden aan je corebusiness.
Kunt u nog niet zo lang wachten en wilt u ook weten hoe u de processen van uw Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering kunt beschrijven, vastleggen en daar waar nodig verbeteren?.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.