Articles for september 2017

Waar begint u met procesbeschrijving

Waar begint u met procesbeschrijving en welk proces pakt u als eerste aan? Begint u met het proces, dat goed loopt, of juist met dat proces dat niet goed verloopt? En hoe bepaalt u met welk proces u gaat beginnen?
Allemaal vragen, die gesteld worden, wanneer u besluit uw bedrijfsvoering te gaan beschrijven en vastleggen. Maar zomaar voor de vuist weg het eerste het beste proces te beschrijven en dan het volgende en daarna nog weer een proces, dat is niet het meest handige om te doen.

Daar horen nog enkele stappen aan vooraf te gaan. Een van die stappen is om een overzicht te maken van de belangrijkste processen in uw organisatie. Over het algemeen zijn de belangrijkste processen die processen die beginnen bij de vraag van de klant en eindigt met de levering van het product of dienst aan de klant. Wanneer u dat overzicht heeft , dan kunt u de afzonderlijke processen gaan beschrijven en vastleggen. Of dat dan het goedlopende proces of het proces dat wat minder goed verloopt is dan de keuze, die gemaakt moet worden.

Wat echter bij elke procesbeschrijving altijd in de gaten moet worden gehouden, is dat het proces niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de totale bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat de beschrijving en vastlegging van de bedrijfsvoering niet uit een aantal losse procesbeschrijvingen bestaat, maar een geïntegreerd geheel is, waarin het ene proces niet zonder het andere proces kan bestaan.

Wilt u weten welk proces u als eerste kunt beschrijven , neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

<

Uw bedrijfsvoering krijgt een boost door de cirkel van negen stappen

Een organisatie wil steeds meer kwaliteit aan klanten leveren: betere producten, een betere dienstverlening. Productontwikkeling is daarbij heel belangrijk. Ook een goede bedrijfsvoering om die producten niet alleen te ontwikkelen en te verbeteren, maar ook te maken, te verkopen en alles wat er in de organisatie nog verder bij komt kijken.
Ook de bedrijfsvoering heeft ontwikkeling en verbetering nodig. Excellente producten verdienen nu eenmaal een excellente bedrijfsvoering.

De grote vraag is: hoe verbeter je dan de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waar begin je en hoe zorg je dat kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering net zo normaal wordt als productontwikkeling en productverbetering?

Met behulp van cirkel van negen stappen is het mogelijk om de kwaliteit van de bedrijfsvoering blijvend te verbeteren en te ontwikkelen. De cirkel van negen stappen is een methode om de beschrijving en vastlegging van de bedrijfsvoering en de daarbij horende administratieve organisatie en bedrijfsprocessen te verbeteren en te ontwikkelen. Het is een voortdurende cirkel van vastleggen, verbeteren van processen, verbetering vastleggen en werken met deze verbeterde processen.

Deze cirkel bestaat uit de volgende negen stappen:

  1. Vooraf bepalen wat de organisatie wil bereiken met de vastlegging van de bedrijfsvoering

  2. Analyse huidige situatie van de totale bedrijfsvoering

  3. Analyse gewenste situatie: waar wil men naar toe met de bedrijfsvoering

  4. Gedetailleerd vastleggen afzonderlijke processen

  5. Integratie en afstemming afzonderlijke processen in een integrale bedrijfsvoering

  6. Bepalen kwaliteitsverbeteracties, inefficiënties en risico’s

  7. Aanpassing, herontwerp en vastlegging nieuwe en verbeterde bedrijfsvoering en processen.

  8. Werken met de nieuwe en verbeterde bedrijfsvoering en processen.

  9. Onderhoud bedrijfsvoering en processen.

Hierboven heb ik in het kort deze negen stappen beschreven. In mijn boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering” dat over enige tijd verschijnt worden deze negen stappen uitgebreider toegelicht.
Wilt u niet zolang wachten, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.