Articles for oktober 2018

Standaardvoorwaarden gebruiken ja of nee?

Veel branches hebben standaardvoorwaarden, die de ondernemer kan gebruiken. Dit lijkt handig en dat is het in veel gevallen ook. Alleen zijn ze gemaakt voor de gemiddelde organisatie in die branche.
En aangezien er geen gemiddelde organisaties bestaan, kan het voorkomen dat de standaard algemene branchevoorwaarden niet helemaal geschikt zijn voor jouw organisatie.

De standaardvoorwaarden kunnen en mogen aangepast worden. Bijvoorbeeld omdat bepaalde standaardvoorwaarden beter passen bij de producten of diensten van de betreffende ondernemer.
Voorbeelden:

  • Een bedrijf in bouwmaterialen levert niet alleen de producten, maar plaatst ze ook. Dit laatste staat niet in de Algemene Voorwaarden van de branchevereniging, maar dit is in hun Algemene Voorwaarden toegevoegd.

  • In de branchevoorwaarden staat niet opgenomen eigendomsvoorbehoud of retentierecht, maar de ondernemer wil dit wel opgenomen hebben in zijn Algemene Voorwaarden.

  • Aanpassing van de betalingsvoorwaarden aan de bedrijfsvoering van de ondernemer, zoals bijvoorbeeld een aanbetaling bij plaatsing opdracht of reservering.

En zo zal iedere ondernemer, kijkend naar zijn eigen bedrijfsvoering, zelf wel zaken bedenken of zien, die in de standaard Algemene Voorwaarden niet staan of niet op de manier zoals de ondernemer dit ziet.

Aanpassen mag dus.
Bovendien is het sowieso goed om geregeld de Algemene Voorwaarden, standaard of niet, eens onder de loep te nemen.

Meer weten over Algemene Voorwaarden, neem gerust contact met me op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

Waarom eigenlijk Algemene Voorwaarden?

Bijna iedere ondernemer heeft ze: Algemene Voorwaarden. In de volksmond ook wel genoemd de kleine lettertjes. Deze geven weer onder welke voorwaarden de ondernemer zaken doet.
Hierin staan de spelregels beschreven, die standaard gelden voor elke overeenkomst die de ondernemer aangaat met zijn klant of opdrachtgever.

Het gaat uitdrukkelijk niet om de kern van de overeenkomst: het product of dienst dat geleverd wordt of de afgesproken prijs of het tarief.

Algemene Voorwaarden dienen als bescherming van de ondernemer. Door deze Algemene Voorwaarden dekt de ondernemer zich in voor risico’s en aansprakelijkheden, die horen bij ondernemen, en voorkomt daarmee mogelijke problemen na het sluiten van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden kunnen niet alle aansprakelijkheden uitsluiten, wel beperken.
Zeker als dit in combinatie gaat met een aansprakelijkheidsverzekering.
Elke aansprakelijkheidsverzekering kent uitsluitingen, een verzekerd bedrag, een eigen risico en / of andere voorwaarden en verplichtingen waaraan de ondernemer moet voldoen wil er dekking zijn.
Belangrijk daarbij is de afstemming tussen de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsverzekering.

Ook andere risico’s, die met ondernemen te maken hebben, maar niet door een verzekering gedekt worden, kunnen uitgesloten worden. Een voorbeeld: een leverancier levert te laat producten, die de ondernemer verwerkt in een opdracht van zijn klant. Daardoor levert de ondernemer te laat buiten zijn schuld. Als ondernemer kan hij in zijn Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid voor een te late levering buiten zijn schuld uitsluiten.

Uiteraard zijn er nog meer zaken, die in de Algemene Voorwaarden geregeld worden, en redenen om Algemene Voorwaarden te hebben en te onderhouden.

Meer weten over Algemene Voorwaarden, neem gerust contact met me op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

Geen zorgen over de AVG, want we hebben een FG

Organisaties, die al dan niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer hebben aangesteld, kunnen niet achterover leunen met de opmerking dat ze (nog) voldoen aan de AVG omdat ze een Functionaris Gegevensbescherming (in dienst) hebben.

Bescherming van persoonsgegevens is niet de verantwoordelijkheid van de Functionaris Gegevensbescherming, maar van de directie van de organisatie.

En ook is het niet de bedoeling dat de Functionaris Gegevensbescherming de hele organisatie privacyproof maakt en dat in de toekomst zal blijven doen. En dat de rest van de organisatie overgaat op de normale orde van de dag.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens is nu net iets dat van hoog tot laag door de gehele organisatie gedaan moet worden. Een Functionaris Gegevensbescherming kan daarbij ondersteunen, adviseren, waarschuwen en informeren. Zorgen dat de bescherming van persoonsgegevens is gewaarborgd daar kan de Functionaris Gegevensbescherming bij helpen, maar de verantwoordelijkheid is en blijft bij de directie van de organisatie.
Want de mensen in de organisatie werken aan de processen, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn en weten daarom wat er met die persoonsgegevens gebeurt.
De Functionaris Gegevensbescherming helpt met zijn kennis van de AVG en in samenwerking met de mensen in de organisatie om de bescherming van persoonsgegevens op een goed niveau te krijgen en te houden.

De Functionaris Gegevensbescherming is dan adviseur, sparringpartner en kennisinstituut en is daarbij afhankelijk van de mensen in de organisatie, die de Functionaris Gegevensbescherming vragen stellen, informeren en indien nodig waarschuwen.

Dus nee, met een Functionaris Gegevensbescherming kun je als directie van een organisatie niet achteroverleunen en zeggen: “Wij hebben de AVG geregeld”.

Meer weten neem contact met me op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387