Boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering”

Via deze link is mijn boek te bestellen: https://www.boekenbestellen.nl/boek/orde-in-de-chaos-van-regelgeving-en-bedrijfsvoering/23947

 

boek orde in de chaos

Ondernemers zijn bezig met het proces van de klantvraag tot het leveren van het eindproduct aan die klant. Dit proces is complexer dan in de vorige zin beschreven; inkoop, verkoop, productie, logistiek, administratie, productontwikkeling en productinnovatie, personeelsbeheer én niet te vergeten de onderlinge afstemming van al deze processen.
Inzicht in het verloop van zowel de totale bedrijfsvoering, als van de afzonderlijke processen is echter van groot belang voor het functioneren van de organisatie zelf, maar ook van de medewerkers hierin.
De beschrijving van de bedrijfsvoering geeft inzicht en overzicht en legt de basis voor verhoging van de kwaliteit van werken, goed gebruik van automatisering en een goede invoering van nieuwe of verbeterde werkwijzen.

In kort bestek beschrijf ik het hoe, wat en waarom van het beschrijven van de bedrijfsvoering en administratieve organisatie, zodat orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering wordt bereikt.

Uit ervaring weet ik dat veel organisaties hun administratieve organisatie (verder te noemen: AO) en het beschrijven en vastleggen ervan, tegenhouden of uitstellen. Ze gaan het alleen doen als ze moeten.
Bijvoorbeeld omdat anderen, zoals een leverancier of de accountant, dit aan de organisatie vragen of omdat de directie het gevoel van overzicht in haar organisatie mist.
Het probleem is dan vaak alleen dat het de directie en medewerkers aan tijd, animo en kennis ontbreekt. Meestal stopt men her en der enkele procedures, werkinstructies en reglementen bij elkaar in een map – al dan niet digitaal – met de bedoeling om hierin alles wat maar met procedures en dergelijke te maken heeft, te verzamelen.
Ergens wel begrijpelijk: een ondernemer is nu eenmaal meer bezig met de corebusiness, de klanten, de producten en diensten.

Maar ook de administratie, het personeelsbeheer, de website en de marketing moeten gedaan worden. Deze zaken worden vaak ervaren als ballast. Zo ook het vastleggen van de AO en bedrijfsvoering.
Toch is dit onderdeel van de bedrijfsvoering ook belangrijk en wel om de volgende redenen:
– het geeft inzicht en overzicht voor de organisatie;
– het zorgt voor transparantie en helderheid voor de directie én medewerkers;
– het legt de basis voor een hogere kwaliteit van werken;
– het helpt bij een goede invoering van nieuwe of verbeterde werkwijzen;
– het legt de basis voor een goed gebruik van automatisering.

In dit boek besteed ik aandacht aan het nut van een AO, voor welke organisaties een AO het meest geschikt is en wanneer en hoe u een AO vastlegt.
Het belangrijkste hoofdstuk van dit boek is de beschrijving van de cirkel van negen stappen, waarin ik uitleg hoe u de AO zo goed mogelijk kunt inzetten voor de organisatie en daar dan ook optimaal voordeel van heeft.

Ook laat ik in dit boek zien dat het niet werkt om hier en daar een procedure vast te leggen.
Wat wel werkt, is de AO als één geïntegreerd geheel te beschouwen en iedereen – directie én medewerkers – erbij te betrekken. Daarnaast leert u ook dat een AO niet iets eenmaligs is, maar een doorlopend proces waar dagelijks mee gewerkt wordt.