Het is maar hoe je het bekijkt

De Euregio Maas Rijn bekeken vanuit Zuid-Limburg of vanuit Den Haag

Wanneer ik dit schrijf zijn er weer maatregelen genomen om het Covid-19 virus in te dammen. Dat betekent dat er weer veel bedrijven moeten sluiten c.q. niet kunnen werken en ondernemen.
Ook nu weer zijn er allerlei compenserende steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd, net zoals in het afgelopen voorjaar. Steunmaatregelen voor het wegvallen van inkomsten, het kunnen betalen van medewerkers etcetera.
Een van de steunmaatregelen, waarover veel te doen is geweest en waar een aantal grensondernemers nog steeds wacht op uitsluitsel, is de TOZO. Het gaat hierbij om ondernemers, die in Nederland ondernemen, maar in België of Duitsland wonen.

De TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.
Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Uiteraard moet men dan als zelfstandig ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Één van de voorwaarden om met name de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan te vragen is dat de ondernemer in Nederland moet wonen. Indien de ondernemer niet in Nederland woont kan hij alleen maar een TOZO-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal.
Ook wanneer het bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en wanneer de ondernemer, omdat hij in Nederland onderneemt, sociaal verzekerd is in Nederland en belasting betaalt in Nederland.

Het waarom van de uitsluiting van deze grensondernemers van de TOZO voor levensonderhoud is dat de TOZO-regeling uitgaat van het aan de bijstand gekoppelde woonplaatsbeginsel. Dat woonplaats- of woonlandbeginsel zegt dat de aanvrager in Nederland moet wonen. Voor de grensondernemers die in Nederland wonen en in bijvoorbeeld België hun onderneming gevestigd hebben geldt een dergelijke verplichting niet. Zij kwamen en komen wel voor steunmaatregelen uit België voor hun onderneming.
Ondanks herhaalde protesten van de grensondernemers, vragen en amendementen hierover in de Tweede Kamer én ook ondanks vragen en bemoeienis in het Europees Parlement is er nog steeds geen uitsluitsel hierover.

In een vorig artikel dat ik hierover publiceerde, schreef ik het volgende:
“Ik vraag me af waarom die ondernemers geen ondersteuning krijgen. Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover.
Het nu ondersteunen van deze ondernemers levert dadelijk, wanneer alles weer normaal is veel meer op aan belastingen, sociale zekerheidspremies, werkgelegenheid en welvaart, dan wanneer voor deze groep geen ondersteuning voor levensonderhoud komt. En deze groep ondernemers dus omvallen. Als dat laatste gebeurt kost dit de Nederlandse schatkist meer dan de ondersteuning nu. Dat betekent dan veel minder belastinginkomsten, meer WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen voor de weggevallen banen.
“We doen het samen” en “samen krijgen we het Corona-virus eronder” zijn de mantra’s, die ik continu hoor. Maar volgens mij is samen toch iedereen, die bijdraagt aan de BV Nederland en niet “samen, maar behalve deze groep ondernemers”?
De grote vraag is nu wanneer deze groep ondernemers net als al hun andere collega-ondernemers hun ondersteuning kunnen ontvangen , zoals beloofd door het kabinet ?” *1

Ik stelde de vraag: “Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover?”

In mijn zomervakantie kreeg ik antwoord op deze vraag.
Ik las afgelopen zomer het boek van Floor Milikowski “Een klein land met verre uithoeken”. *2
Het verbaasde me en verbijsterde me ook.
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het beleid in Nederland meer gericht op enkele sterke regio’s, zoals Schiphol en Amsterdam, Rotterdam en zijn havens, Utrecht en de Leidse Rijn en Brainport Eindhoven, dan op het totale land met ook de regio’s aan de periferie van het land, zoals onze regio Zuid-Limburg.
Dit naar aanleiding van het advies “Een nieuw industrieel elan” van de Commissie Wagner. Daarin werd onder andere bepleit “om de aandacht te verleggen van het ondersteunen van economische sectoren en regio’s in zwaar weer naar het versterken van sectoren en regio’s met veel potentie.” *3
“In de praktijk betekende het dat er steeds minder aandacht was voor economische ontwikkeling in kansarme delen van het land, zoals onder andere Zuid-Limburg.” *4

Daarbij moest ik ook denken aan kaarten en grafieken uit “de Atlas voor Gemeenten uit 2019. *5 Deze grafieken en kaarten geven aan de woonaantrekklijkheid van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van elke grafiek en kaart waren er twee versies gemaakt. Een versie waarbij géén rekening wordt gehouden met het buitenland en een versie waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland.
De drie grote gemeenten van Zuid-Limburg, Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, staan in de grafieken en kaarten, waarin géén rekening wordt gehouden met het buitenland, in de onderste rangen. Terwijl in de grafieken en kaarten, waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland, deze gemeenten een plaats hebben in de top 25.

Hierbij kijkt men in Zuid-Limburg dan voornamelijk naar de baanmogelijkheden over de grens in Duitsland en België.Dat betekent dat wanneer er geen grenzen zouden zijn dat de mogelijkheden om werk te vinden en om te ondernemen groter zijn en worden.
En hoewel we een Europa zijn en de grens moeiteloos over kunnen steken voor recreatie en winkelen, doen we dat nog niet zo heel veel om te werken en te ondernemen.

Onbekend maakt onbemind.
Niet alleen onbekend over de mogelijkheden om te ondernemen en te werken, maar ook onbekend met de wet- en regelgeving rondom belastingen en sociale zekerheid van het andere land.
Elk land in Europa heeft op het gebied van belastingen en sociale zekerheid zijn eigen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij over verschillen in belastingwetgeving en in sociale zekerheidswetgeving. Daarbij moet je denken aan ziektekostenverzekering, werkloosheid, AOW en pensioen, bijstand, kinderbijslagregelingen, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dat is uiteraard niet handig voor het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Voor met name de sociale zekerheid heeft Europa dan bedacht dat de sociale zekerheid gecoördineerd dient te worden. Concreet betekent dat een persoon maar in een land sociaal verzekerd kan zijn, namelijk in het land waar deze persoon als zelfstandige of als werknemer werkt. Ook als je daar niet woont. Dat is de basisregel. Daar zijn uiteraard wel uitzonderingen op, maar volgens de Europese coördinatieregels ben je sociaal verzekerd in het land waar je als zelfstandige werkt.

Ondanks die redelijke onbekendheid zijn er toch ondernemers, die de stap wagen om in een ander land dan hun woonland te ondernemen. Omdat ze daar meer mogelijkheden zien, omdat ze zijn gaan wonen in het andere land. Zij zijn de grens overgestoken.
Daarom is het behoorlijk wrang dat ondernemers in de Euregio Maas Rijn en ook in alle andere grensregio’s, die in goede tijden bijdragen aan de Nederlandse economie, nu door het “centraal” gelegen Den Haag in de steek worden gelaten.

*1 https://www.zzpfm.nl/klm-grensoverschrijdende-ondernemers/ verschenen 29 april 2020

*2: “Een klein land met verre uithoeken”: Ongelijke kansen in veranderend Nederland (AtlasContact) van Floor Milikowski, verschenen juni 2020

*3: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*4: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*5: Atlas voor gemeenten 2019 (VOC Uitgevers) van G. Marlet, M. Middeldorp, R. Ponds, C. Van Woerkens verschenen mei 2019

Grensoverschrijdend ondernemen als ZZP-er, maar nu even niet?!

Ondernemen in de Euregio Maas Rijn zonder grenzen in Nederland, België en Duitsland op welke manier dan ook werd tot voor kort op uitgebreide schaal gedaan. Ook door ZZP-ers. De toename van ZZP-ers en kenniswerkers in de afgelopen jaren in met name Zuid-Limburg voldoet aan de behoefte van het Euregionale bedrijfsleven en daardoor groeit de economische dynamiek en de werkgelegenheid. Dit als een van de onderdelen van het INTERREG-project youRegion.

Als ondernemende zelfstandige zoek je kansen en mogelijkheden daar waar ze zijn en die kunnen ook aan de andere kant van de grens liggen. Het was en is nog steeds nodig om de juiste spelregels te volgen, maar dan moet het wel lukken in goede tijden en …..

Maar helaas niet in slechte tijden.
Want wat gebeurt er wanneer je over de grens onderneemt. Het lijkt zo simpel: ik onderneem in Nederland, betaal ook in Nederland Sociale verzekeringspremies en Belastingen, dus kom ik ook als ZZP-er in aanmerking voor de TOZO.

Niet dus. Want de TOZO, die gekoppeld is aan de bijstand en daarom woonplaatsafhankelijk is, geldt niet voor de ZZP-er, die in België of in Duitsland woont, maar onderneemt zoals hierboven beschreven.

Van diverse kanten wordt hier aandacht voor gevraagd aan de regering in Den Haag en ook worden er vragen gesteld in het Europees Parlement, maar er is tot op heden nog geen witte rook.

We kennen in Europa vrij verkeer van personen, goederen en diensten en vrijheid van vestiging, maar dat wil niet zeggen dat we in deze situaties moeten doen alsof grenzen wel bestaan.

Grensoverschrijdend ondernemen als ZZP-er moet zowel in goede als in slechte tijden mogelijk zijn.

Grensoverschrijdende ZZP-er in Corona-tijden

Voor ZZP-ers zijn het nu lastige tijden, omdat vanwege de Corona-crisis opdrachten stilvallen en er daardoor geen inkomsten zijn.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen in het leven geroepen, ook voor ZZP-ers: TOZO.
Net zoals de Belgische en de Duitse overheid.

Echter het blijkt dat grensoverschrijdende ZZP-ers geen gebruik kunnen maken van deze nationale regelingen. Vaak vanwege de woonplaatseis. Voorbeeld: ZZP-er woont in België en heeft zijn bedrijf in Nederland.
En in de woonplaats, waar deze ZZP-er woont lukt het ook niet, want België heeft de eis gesteld dat men daar sociaal verzekerd dient te zijn.

De ZZP-desk werkt in deze samen met het Grensinfopunt.
Informatie over de diverse regelingen met betrekking tot ZZp-ers is hier te vinden.

Deze informatie zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie bekend is.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook voor ZZP-ers

Het starten van je eigen onderneming doe je niet van de ene op de andere dag. Een goede voorbereiding is daarbij van groot belang.

Uiteraard bereid je je voor op de volgende punten:
– marktverkenning
– de diensten of producten je aanbiedt
– de doelgroep
– de regio of het gebied waar je actief wilt zijn

Ook niet onbelangrijk in de Euregio Maas Rijn is de vraag of je alleen in Nederland wilt opereren of daarnaast ook in België en/of in Duitsland.

Mogelijk ben je ook bezig met de rechtsvorm van je onderneming: eenmanszaak of BV of samen met een partner in een maatschap, VOF of BV

Echter door je enthousiasme kan het voorkomen dat je bepaalde zaken even over het hoofd ziet, die wel belangrijk kunnen zijn voor het ondernemen:
– wanneer je een WW-uitkering ontvangt heb je toestemming nodig van het UWV
– hoe financier je je onderneming
en al helemaal bij het Crossborder ondernemen:
– waar is je onderneming gevestigd?
– in welk land doe je de meeste zaken
– belangrijk voor de bepaling waar je Sociaal Verzekerd bent
– en ook belangrijk voor het bepalen waar je belasting betaalt.

Allemaal onderwerpen waar je aandacht aan moet besteden.

Een eerste stap is om je te laten informeren en te adviseren. Dit kan kosteloos bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week (woensdag en donderdag) geopend bij het Maastricht International Centre . Het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht is gevestigd op Mosae Forum 10 in Maastricht.

Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.
Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen, 
Telefoon: +31(0)613624614 of via
Mail: helmi@zzpfm.nl

Vrij verkeer van diensten in de Euregio Maas Rijn

In het verdrag van de Europese Unie én het werkingsverdrag van de Europese Unie staat dat iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil werken.
Dat is de kern van het vrij verkeer van diensten dat in de hele Europese Unie van kracht is. Dat geldt dus ook voor zelfstandige professionals, zzpers en ondernemers.

Wat wil dat nu zeggen?
Een dienstverlener, die zelfstandig is gevestigd in een EU-land, de lidstaat, mag vanuit zijn woonland naar een andere lidstaat reizen om daar te werken. De zelfstandige professional, zzper of ondernemer mag zich in de andere lidstaat vestigen, maar dit hoeft niet.

Wat betekent dit nu voor de Euregio Maas Rijn?
Van echt “reizen” naar een andere lidstaat is vaak geen sprake. We gaan heel gemakkelijk en snel de grens over vanuit Nederland naar Duitsland en/of België of vanuit Duitsland en/of België naar Nederland.
Dat betekent dus dat we ons werkgebied makkelijker kunnen vergroten zonder al te veel te reizen. Je hoeft niet ver te gaan om andere mogelijkheden te ontdekken en te verkennen.

Daarbij is het wel handig en verstandig om je vooraf te informeren over:

 • het hoe en wat

 • zaken waar je rekening mee moet houden.

Hoe kom je dan als zelfstandige ondernemer aan informatie en advies over grensoverschrijdend ondernemen? Waar begin je?

De ZZP Fabriek Maastricht heeft een informatiepunt bij het Maastricht International Centre, waar zelfstandige ondernemers twee dagen per week (woensdag en donderdag) informatie en advies kunnen krijgen over aspecten van grensoverschrijdend ondernemen.
Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.
Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.

Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen,

Telefoon:     +31(0)613624614 of via

Mail:             helmi@zzpfm.nl

Zelfstandige ondernemers zijn er in soorten en maten

ZZp-er, freelancer, eenmanszaak, zelfstandig ondernemer. Al deze namen bestaan door elkaar en worden door elkaar gebruikt.

Het gaat hier meestal om bedrijven of ondernemingen die door één persoon geleid worden en waarin die ene persoon alle taken zelf verricht. Een wettelijk of officieel begrip bestaat niet.

Waar het echter om gaat, is dat al die ondernemers – zzp-er, freelancer, eenmanszaak of eenvrouwszaak, zelfstandig ondernemer – hun kennis en kunde inzetten voor andere ondernemers en/of voor consumenten.

Je vindt ze in de zakelijke dienstverlening, maar ook in de zorg of in de bouw. Het zijn ICT-ers, juristen, grafisch vormgevers, coaches.
Ze zijn al jaren bezig of ze zijn net begonnen.
Je vindt ze in bedrijfsverzamelgebouwen, het zijn de Start-ups op de Brighlands campussen of ze hebben kantoor aan huis.
Al deze ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat ze zelf moeten zorgen voor hun klantenwerving, hun opdrachten, hun administratie, marketing en reclame, hun website.

En die zelfstandige ondernemers in soorten en maten zoeken hun klanten vaak in de voor hun bekende doelgroepen en geografische regio.
Zowel andere doelgroepen aanspreken als de grens van de bekende regio overgaan kan lastig zijn en onbekend.

De grens overgaan in de Euregio Maas Rijn als zelfstandig ondernemer kan de mogelijkheden vergroten voor jou als zelfstandig ondernemer. De ondernemerswereld houdt niet op bij de landsgrens. Waar moet je rekening mee houden wanneer je de landsgrens oversteekt?

Een eerste stap is om je te laten informeren en te adviseren. Dit kan kosteloos bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week (woensdag en donderdag) geopend bij het Maastricht International Centre .Vanaf 6 november 2019 is het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht gevestigd op Mosae Forum 10 in Maastricht.

Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.
Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen,
Telefoon:     +31(0)613624614 of via
Mail:             helmi@zzpfm.nl

Waarom ondernemen over de grens?

De grens overgaan in Limburg, zeker in Zuid-Limburg is heel gemakkelijk. De grens met België en Duitsland is tamelijk dichtbij. Bovendien steken we graag even de grens over om te tanken, boodschappen te doen, voor een dagje uit, te wandelen en/of te fietsen.

Echter als zelfstandige ondernemer diezelfde grens oversteken en daar nieuwe mogelijkheden voor opdrachten en samenwerking te vinden, dat gebeurt nog niet zo vaak.
Over het algemeen kijken we heel vaak naar de Nederlandse markt en daarvoor kijken we heel vaak noordwaarts richting Eindhoven en verder.
Dit betekent vaak veel reistijd, terwijl dit richting het westen en/of het oosten veel minder reistijd kost.

Er zijn mogelijkheden genoeg, je moet ze echter wel zien. Het begint vaak met kennismaken met de buren, marktverkenning, je laten informeren over allerlei aspecten van het grensoverschrijdend ondernemen.

Een eerste stap is om je te laten informeren en te adviseren. Dit kan kosteloos bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week geopend op Centre Ceramique. Zie de website: www.zzpfm.nl op de pagina infopunt voor de openingsdata.
Maak een afspraak met Helmi van Bergen, telefoonnummer: +31(0)613624614 of via helmi@zzpfm.nl

Ik onderneem over de grens …. en neem mee ….

Een creatieve variatie op de zin: “Ik ga op vakantie en neem mee….
Wie op vakantie gaat naar het buitenland bereidt zich meestal goed voor. Je boekt een accommodatie, je zoekt uit welke toeristische uitstapjes er zijn en daarnaast ga je vaak ook na of er zaken zijn waar je rekening mee moet houden zoals specifieke culturele en landseigen zaken.
Deze voorbereidingen voor enkele weken vinden we over het algemeen heel normaal. Je wil namelijk graag een leuke vakantie zonder al te veel gedoe en problemen.

Voor een korte periode – de vakantie – bereiden we ons voor. Echter wanneer we als zelfstandige professional / zzp-er de grens over gaan om zaken te doen dan doen we dat niet zo snel.
Zaken doen is overal hetzelfde, toch?
Commerciële kansen en mogelijkheden zijn toch hetzelfde, hier en over de grens.
Ja en nee.
Ja: verkopen van je producten en het leveren van diensten is vaak hetzelfde.
Echter er zijn wel zaken waar je rekening mee dient te houden als je zaken doet over de grens.
Soms heeft het te maken met BTW; dan weer met de vestigingsplaats van je bedrijf ; soms moet je melden bij bepaalde autoriteiten of organisaties in het buitenland dat je daar gaat ondernemen.

En wanneer je je wel voorbereidt, kom je bij het googelen tegen dat er veel informatie en veel websites zijn met informatie. Je ziet door de websites de juiste informatie niet meer. Waar moet je beginnen, welke websites zijn betrouwbaar en wat is voor jouw situatie van toepassing.

Laat je hierdoor niet ontmoedigen en vraag informatie en advies bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week geopend op Centre Ceramique. Zie de website: www.zzpfm.nl op de pagina infopunt voor de openingsdata.
Maak een afspraak met Helmi van Bergen, telefoonnummer: +31(0)613624614 of via helmi@zzpfm.nl

Freelancer, eenmanszaak of zzp; What’s in a name?

Freelancer, eenmanszaak en zzp, zelfstandige zonder personeel. Drie namen voor hetzelfde of toch niet?
Bestaat er hiervoor één eenduidig begrip?
Zoekend op het internet kom je allerlei definities tegen voor de bovengenoemde begrippen.
Zelfs een officieel of wettelijk begrip bestaat er niet. Bij de Kamer van Koophandel schrijf je je in als eenmanszaak en dit geldt ook voor de Belastingdienst, er bestaat echter geen wettelijke definitie.
De enige overeenkomst, die ik voor alle drie begrippen vind is dat één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor zijn of haar onderneming.
Verschillen zijn er ook: een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben, terwijl een freelancer of zzp-er dat niet kan.
Daarnaast bestaan er in deze grote groep van eenmanszaken, freelancers en zzp-ers diverse categorieën.
Het zijn ondernemers:
 • die diensten leveren
 • die producten leveren
 • die zich gespecialiseerd hebben in een specifiek kennisgebied bijvoorbeeld in IT-recht of Intellectueel eigendomsrecht
 • die meer generalist zijn, bijvoorbeeld juridische advisering voor ondernemers
 • die een ambacht uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een tandtechnieker
 • die een vak uitoefenen en die zich als vakman verhuren bijvoorbeeld in de zorg of in de bouw
 • die naast hun werk in loondienst ook nog als zelfstandige werken: de zogenaamde hybride zelfstandigen.
De overeenkomsten van al deze verschillende groepen zelfstandigen is dat:
 • zelfstandig zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden
 • gericht zijn op het verdienen van een inkomen of het maken van winst
 • door het verrichten van werkzaamheden voor eigen rekening en risico
 • als ondernemer handelen, niet alleen met opdrachten en opdrachtgevers, maar ook met onder andere acquisitie, reclame, marketing, financiële en juridische bedrijfsvoering.
Dit is alleen al de Nederlandse situatie. Hoe ziet dit er in Duitsland en in België uit? En hoe makkelijk of moeilijk is het om grensoverschrijdend te ondernemen als eenmanszaak, freelancer of zzp-er? En hoe vind je hierover informatie?
Laat je informeren en adviseren door de zzp fabriek Maastricht.
Meer informatie hierover? Neem dan contact op met Helmi van Bergen, telefoon 06-13624614, of kijk op de website van de zzp fabriek Maastricht: www.zzpfm.nl