Weet u van elk contract dat u voor onbepaalde tijd bent aangegaan hoe en wanneer kunt opzeggen? Weet u welke opzegtermijn u heeft?
Denk daarbij bijvoorbeeld aan contracten als afvalverwijdering, ICT-diensten, abonnementen.
En nee, hier geldt niet dat u na het eerste contractjaar en na de stilzwijgende verlenging, per maand mag opzeggen.
Dit geldt namelijk alleen voor consumenten.

Voor contracten tussen bedrijven onderling is leidend datgene wat in het contract staat over de opzegtermijn. Bij het contract horen ook de Algemene Voorwaarden, die u heeft ontvangen en waar u kennis van heeft genomen of heeft getekend voor ontvangst en kennisname.

Bedrijven, waaronder ook eenmanszaken en vof ‘s, zijn dus gebonden aan de afspraken en regels, die in het contract en de Algemene Voorwaarden staan vermeld.
Maar voor kleine bedrijven kan men toch een beroep doen op de reflexwerking of toch niet.

Reflexwerking kan inderdaad van toepassing zijn voor kleine bedrijven zoals eenmanszaken. Bij consumenten kunnen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, die onredelijk bezwarend zijn, vernietigd worden, zeker als die voorkomen op de zogenaamde grijze of zwarte lijst ( artikel 6:236 BW en artikel 6:237 BW).
Reflexwerking betekent dat de ondernemer gezien wordt als een consument en dat een kleine ondernemer dezelfde bescherming geniet als de consument.
Echter dit geldt alleen als het contract of overeenkomst niet binnen het gebied liggen van de eigenlijke professionele activiteiten van die onderneming.
Dus overeenkomsten en contracten die wél op het gebied van de onderneming liggen, vallen dus niet onder de reflexwerking.

Wanneer u dus als zelfstandige professional bijvoorbeeld het hostingcontract voor uw website wilt opzeggen, zult u dus rekening moeten houden met de afgesproken opzegtermijn in het contract en de daarbij horende Algemene Voorwaarden. Uw website is in dit geval uw visitekaartje, uw etalage en valt daarom binnen het terrein van uw professionele activiteiten.

Hoe kunt u voorkomen dat u voor dergelijke verrassingen komt te staan?
Check bij het aangaan van een dergelijk contract de opzegtermijn zowel in het contract zelf alsook de bepalingen van de Algemene Voorwaarden hierover.
Indien u het contract bent aangegaan, zet dan een reminder in uw agenda voor het bereiken van de opzegtermijn, bijvoorbeeld een maand voor de laatste opzegmogelijkheid. Hierdoor heeft u tijd om na te gaan of u dit contract wilt verlengen of niet.
Op deze manier voorkomt u dat het contract stilzwijgend wordt verlengd en kunt u tijdig het contract evalueren.

Wilt u meer weten over contractbeheer en /of contractmanagement of wilt u weten hoe het beschrijven en analyseren van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie de kwaliteit van uw organisatie kan verbeteren?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

 

 

One thought on “Hoe voorkomt u dat contracten stilzwijgend worden verlengd?

  1. Pingback: Het verschil tussen arbeidscontracten en overige contracten – juridiqua.nl

Comments are closed.