U wordt gebeld met het volgende: “U bent eigenaar van de website met domeinnaam judiqua.nl en wij hebben via een derde partij vernomen dat de domeinnaam juridiqua.com vrij komt en dat deze partij die naam wilt claimen. Omdat u de extensie met .nl al heeft kunnen wij dit voor u blokkeren en de .com extensie voor u registreren.”

 

Dit wordt domeinnaamfraude genoemd.
In het telefoongesprek wordt u dringend verzocht om toch snel te beslissen om deze .com extensie af te kopen.
Ook wordt het argument gebruikt dat u daardoor meer traffic krijgt naar uw eigen website; het is niet nodig om de .com extensie van uw website onder te brengen bij uw eigen webhost, zeggen ze.

Domeinnaamfraude: welke vormen?
Dergelijke aanbiedingen gaan vaak telefonisch, maar via e-mail en per brief komen deze aanbiedingen ook voor.

Domeinfraude: is er iets tegen te doen?
Indien u toch ingaat op het aanbod, dan krijgt u de rekening gepresenteerd. Het kan voorkomen dat ze zeggen dat het bedrag een afkoopsom is van tien jaar, maar dat u elk jaar toch weer diezelfde nota krijgt.
Indien u hierop toch bent ingegaan, dan kunt u het beste aangifte doen bij de politie van oplichting. Maak ook melding hiervan bij de fraudehelpdesk, net zoals bij acquisitiefraude, of bij het SIDN.

Beter is het om vooraf dit te voorkomen. Hoe doet u dat dan.

  • Ga niet telefonisch in op het aanbod

  • Vraag altijd om een schriftelijk aanbod, waarover u al of niet wilt nadenken of reageren: meestal doen ze dit niet en verbreken de verbinding

  • Reageer ook niet op e-mails of brieven met een dergelijke strekking

  • Zorg ervoor dat uw medewerkers over dergelijke praktijken zijn geïnformeerd en geef ze de boodschap mee dat ze dus niet ingaan op dergelijke aanbiedingen

    – telefonisch, per e-mail of per brief – .

     

Ook als u niet ingaat op een dergelijke poging tot oplichting, kunt u hiervan melding maken bij de fraudehelpdesk en/of de SIDN.

Wilt u meer informatie over hoe u uw procedures fraudeproof kunt maken?

Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.