Wanneer je de titel leest, kun je de conclusie trekken dat er een verschil is tussen arbeidscontracten en overige contracten.
In een contract, dus ook in een arbeidscontract, wordt vastgelegd datgene wat twee partijen hebben afgesproken.

In een arbeidscontract wordt geregeld dat een werknemer bepaalde vooraf vastgelegde werkzaamheden gaat verrichten voor een werkgever.
Ook in het contract staat het aantal uren dat gewerkt wordt, maar ook of het contract een vast of een tijdelijk arbeidscontract is. En meestal staat in dat laatste ook nog wanneer dat tijdelijke contract eindigt. Ook is in het contract de opzegtermijn opgenomen.

In alle andere contracten is het niet anders. De afspraken tussen twee partijen worden hierin vastgelegd. Voorbeelden: een provider zorgt ervoor dat de website in de lucht blijft, een koffieautomatenleverancier zorgt ervoor dat medewerkers en bezoekers koffie kunnen blijven drinken door onderhoud te plegen aan deze machines. Een afvalverwerkingsbedrijf haalt het afval op.
En in al die contracten staat geregeld wat er afgesproken is, al dan niet in de Algemene Voorwaarden, die bij het overeengekomen contract horen.

Maar wat is dan het verschil?

Het grote verschil is dat, zeker met de huidige wetgeving, de WWZ, de werkgever/ondernemer heel goed weet en bijhoudt wanneer elk tijdelijk contract eindigt en ook weet wanneer het derde tijdelijke contract eindigt.
Weet de ondernemer echter van de overige contracten:

  • wanneer dat contract afloopt?

  • of dat contract dan stilzwijgend wordt verlengd?

  • welke opzegtermijn bij dat contract hoort?

  • Of het contract nog actueel is?

Uit signalen, die ik her en der krijg, merk ik dat bij arbeidscontracten de ondernemer deze vragen heel goed kan beantwoorden, maar niet (altijd) de antwoorden weet met betrekking tot de overige contracten.
Daardoor wordt de ondernemer meestal onaangenaam verrast.

Wat kun je hier aan doen?
Dit kunt u voorkomen door een goed contractbeheer.
Contractbeheer is het fysiek en digitaal beheer van contracten, zodat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is.
Zorg dat je goed weet:

  • wat elk contract regelt: het hoofdonderwerp

  • de aflooptermijn van het contract

  • de opzegtermijn.

En leg dit vast in een agenda of een register, waaruit je geregeld de informatie haalt, die nodig is om op te letten op bijvoorbeeld het einde van contracten.

Wilt u ook weten hoe u contractbeheer in uw bedrijfsvoering kunt toepassen en integreren.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.