Auditing

 

In overleg met de organisatie kunnen audits worden uitgevoerd zowel dossiercontroles, alsook procescontroles.