Bedrijfsvoering aanpassen aan wet- en regelgeving

 

Aan de hand van de nieuwe wet- en regelgeving bepalen op welke wijze deze wet- en regelgeving ingepast dient te worden in de bedrijfsvoering.

Daarbij komt aan de orde te:

  • welke processen door deze wet- en regelgeving geraakt worden

  • op welke (praktische ) wijze deze wet- en regelgeving de processen toegepast moet worden

  • of reglementen hierdoor moeten worden aangepast

  • of nieuwe formulieren gemaakt dienen te worden