Beschrijving van uw administratieve organisatie

 

Juridiqua brengt uw totale bedrijfsvoering in kaart en geeft deze integraal weer.
Hierbij worden alle aansluitingen van het ene proces naar het andere verkend en uitgewerkt.
Verdere uitwerking en beschrijving van alle primaire en secundaire processen vindt plaats nadat door middel van onderzoek en interviews deze processen zijn onderzocht.
De beschrijving van elk proces omvat niet alleen de procesbeschrijving, maar ook het aangeven van benodigde werkinstructies, computerinstructies en benodigde formulieren, de aansluiting en interactie met de overige processen en de benodigde wet- en regelgeving.