Compliance

Compliant zijn of compliance betekent dat een organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Het gaat daarbij om regels, die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving vanuit de overheid, zoals arbeidsrecht, milieurecht,regels met betrekking tot invoer en uitvoer, Btw-regels.
Daarnaast betreft het ook regels, die voortvloeien uit zelfregulering binnen de betreffende branche of sector, zoals keurmerken.
En ook betreft dit het eigen beleid van de organisatie met de daaruit genomen besluiten en vastgestelde reglementen.

Een organisatie loopt juridische risico’s door het niet compliant zijn.
Deze juridische risico’s komen onder andere voor bij:

  • organisatiewijzigingen

  • schaalvergrotingen door bijvoorbeeld een fusie

  • wijzigingen in wet- en regelgeving

  • wijzigingen in (overheids-)beleid

  • het groter worden van een organisatie

  • invoering van kwaliteitssystemen en dan met name de juridische aspecten daarvan.