Contractenbeheer

 

Het inventariseren van alle lopende contracten.
De contracten scannen op inhoud en alle contracten samenbrengen in een contractenregister.

De scan van een contract geeft in het kort aan:

  • soort contract

  • wie verantwoordelijk is voor het contract: ondertekenaar, uitvoerder

  • korte inhoud van elk contract

  • condities en voorwaarden in het contract

  • verlenging: automatische afloop of automatische verlenging.

Het contractenbeheer houdt tevens in dat een procesbeschrijving “Contractenbeheer” wordt opgenomen in de administratieve organisatie.
Dit proces geeft weer dat alle contracten worden opgenomen in een contractenregister.
Alle kenmerken van een contract worden hierin opgenomen, waaronder het punt verlenging of beëindiging.
Op deze wijze is het mogelijk om periodiek alle contracten uit te lichten en te beoordelen.
Daardoor worden er geen onnodige contracten automatisch verlengd.