Informatiedossiers

 

Een informatiedossier is een “naslagwerk” van activiteiten, toepassingen of niet vaak voorkomende situaties, die echter wel geregeld voorkomen.
Bijvoorbeeld het opzetten van een dossier “Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, waarin van dag tot dag beschreven wordt welke acties moeten worden gedaan om deze aandeelhoudersvergadering te organiseren.”
Een ander voorbeeld is een informatiedossier “Nadeelcompensatie: wat te doen als een inwoner van de gemeente om schadevergoeding vraagt.”