Privacy

 

Nalopen of registraties van personen voldoen aan de Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling in de zorgsector van elektronische cli├źntendossiers.