Reglementen

Het begrijpelijk én juridische correct schrijven of herschrijven van reglementen.
Elke organisatie werkt volgens regels en procedures.
Dit betreft niet alleen de bedrijfsvoering en de daarbij behorende procedures.
Daarnaast bestaan er reglementen of regels, die (nieuwe) medewerkers informeren over de organisatie en de manier waarop een aantal zaken binnen de organisatie zijn geregeld.
Ook wel genoemd bedrijfsreglement of Huishoudelijk reglement.
Voorbeelden zijn:

  • huisregels,

  • verzuimreglement

  • vakantie- en verlofreglement.