Risico analyse

 

Juridiqua scant uw administratieve organisatie op mogelijke risico’s en het niet voldoen aan wet- en (interne) regelgeving.
Hierbij worden mogelijke juridische risico’s, overige knelpunten en verbetermogelijkheden aan de hand van de procesbeschrijvingen gesignaleerd.
Daarbij wordt ook aangegeven op welke wijze processen aangepast kunnen worden en op welke manier (nieuwe) wet- en regelgeving structureel ingepast kan worden in de bedrijfsvoering.