Aan het einde van vorig jaar en in de eerste dagen van dit nieuwe jaar verschenen er op allerlei sites en in diverse nieuwsbrieven artikelen over nieuwe wetgeving per 1 januari 2016.
Ik noem er hier enkele:

  • Jaarrekening uitsluitend digitaal deponeren

  • Meldplicht datalekken

  • Verbod op gratis plastic tas.

Met name over de laatste twee voorbeelden zijn er veelvuldig artikelen geplaatst.

En voor 2016 blijft het daar niet bij. Elk kwartaal wijzigen er wetten en komen er nieuwe wetten. Dit kunt u als ondernemer nalezen op bijvoorbeeld www.ondernemersplein.nl. En verder zult u hierover via diverse nieuwsbrieven en andere informatiebronnen worden geïnformeerd.

Niet altijd zijn nieuwe wetten of wijzigingen in wetten ingrijpend of moet u er als organisatie actief iets mee doen.
Wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar de wet, die acquisitiefraude strafbaar stelt, (deze wet moet nog ingaan; datum invoering is nog niet bekend) dan hoeft u niet direct iets te doen. Zie ook mijn blog over “Acquisitiefraude“.

Er zijn echter wetten en regels, die wel directe invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Het grote voorbeeld hierbij is natuurlijk de Wet Werk en Zekerheid.
De invoering van die wet heeft veel impact gehad op de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie. En dat er veel over geschreven is, komt omdat alle organisaties, die met personeel werken, hiermee te maken hebben.

Er zijn echter ook wetten, die maar voor een beperkte groep organisaties gelden, maar echter voor die organisaties wel impact hebben voor de bedrijfsvoering.
En daarnaast hebben organisaties ook nog te maken met gemeentelijke en provinciale verordeningen, die van invloed kunnen zijn op hun processen of hun administratieve organisatie.Zie ook mijn blog “Wet- en regelgeving: wat moet je er mee?

Dus … Wat nu?

Alleen kennis nemen dat er nieuwe wetten, regels en verordeningen komen of wijzigen op een bepaalde datum, is niet genoeg.
U moet ook weten waar en wanneer je de nieuwe wetten, regels en verordeningen moet toepassen. Waar en in welke processen raakt de nieuwe of gewijzigde regelgeving? En waar moet ik wat veranderen in mijn administratieve organisatie om te voldoen aan wet- en regelgeving.
En als ik dan moet aanpassen, hoe doe ik dat dan zo praktisch en werkbaar mogelijk voor de medewerkers, die ermee moeten werken.

Wilt u ook meer weten hoe wet- en regelgeving in uw administratieve organisatie en bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.