Privacy, ook nog zo’n dingetje waar we als organisatie iets mee moeten. Maar ja, wat en hoe dan? Hoe gaan we hier mee om en wat moeten we dan doen?
Het volgende moet in elk geval gebeuren:

  • maak een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van je persoonsbestanden, bijvoorbeeld je medewerkersbestand

  • inventariseer welke persoonsgegevens je van elk persoonsbestand verzamelt, vastlegt en verwerkt

  • regel je autorisaties en toegang tot de persoonsbestanden

  • zorg dat alle mensen in je organisatie zich bewust zijn van hoe om te gaan met de privacy van persoonsgegevens

  • zorg voor goede technische en organisatorische maatregelen

  • zorg dat je bij uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens bewerkersovereenkomsten hebt afgesloten.

De hierboven beschreven activiteiten zijn nodig om:

  • te voldoen aan de privacywetgeving

  • inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en administratieve organisatie rondom persoonsbestanden

  • uw bedrijfsvoering met betrekking tot persoonsbestanden, indien nodig, te verbeteren

  • de automatisering rondom persoonsbestanden kwalitatief goed en privacy bestendig te krijgen en te houden.

Dit vraagt duidelijk dat u inzicht heeft in de organisatie van gegevensverzameling, gegevensverwerking en gegevensopslag.
Uiteraard kan ik u daarover meer vertellen en ondersteunen bij het organiseren van uw privacybeleid.
Meer weten over privacy, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Leave a reply

required