Privacy, datalekken, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bewerkersovereenkomst, privacy beleid, privacy officer, privacy assessment.
De artikelen op social media lijken over elkaar heen te buitelen. De strekking is vaak: doe er wat aan, want anders komen er hoge boetes. Ik kan me voorstellen dat dit nogal dreigend overkomt en niet alleen dreigend. Alweer iets wat we als organisatie moeten regelen en waar we nu echt niet op zitten te wachten.

U kunt dit ook anders zien. Wanneer u dit op orde heeft en dit ook laat zien aan bijvoorbeeld uw medewerkers of uw klanten en leveranciers, dan laat u zien dat u oog heeft voor hun belangen en dat uw organisatie als betrouwbaar wordt gezien. U heeft uw organisatie op orde, in elk geval wat betreft de privacy.

Maar dan moet u wel weten waar dit in elk geval om gaat. Wat moet ik in mijn organisatie doen?

  1. Elke organisatie moet weten welke persoonsgegevens u verwerkt en hoe u dat doet. Dat betekent dat u bijvoorbeeld van uw klantenbestand weet welke gegevens u registreert zoals onder andere naam, adres, woonplaats, soort klant. Vervolgens wat u met dat bestand doet: u heeft een klantenvolgsysteem en u gebruikt de gegevens voor het versturen van een nieuwsbrief. In feite schrijft u op wat u met uw klantenbestand doet, hoe u de gegevens verzamelt, opslaat en wat u er verder mee doet. En ook wie er in uw organisatie met deze bestanden werkt en mag werken.

  2. Een goede beveiliging van deze bestanden is gewenst. En u moet weten wat u moet doen als er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt.

  3. Uw organisatie moet rekening houden met de rechten van betrokkenen, uw klanten, uw medewerkers. Rechten als bijvoorbeeld het recht tot correctie van de gegevens.

In deze blog kan ik niet alles benoemen, maar heel veel zaken zijn te herleiden tot deze drie items.
Uiteraard kan ik u daarover meer vertellen en bij ondersteunen.
Meer weten over privacy, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

 

Leave a reply

required