Waar een aantal mensen in een organisatie samenwerken, worden er afspraken gemaakt. Afspraken over hoe gewerkt moet worden, hoe om te gaan met klanten, hoe u omgaat met privacy, wat u doet met klachten en nog veel meer mogelijke onderwerpen.
Als voorbeelden noem ik:
 • huishoudelijk reglement of huisregels
 • verzuimregels
 • privacyreglement
 • cursistenreglement
 • leerlingenstatuut
 • klachtenregeling
 • regeling voor het gebruik van het bedrijfswagenpark
 • vakantie- en verlofreglement
 • Vrijwilligersreglement.
Hierboven staat geen uitputtende beschrijving. Maar al die reglementen regelen en beschrijven voor een bepaalde groep of onderwerp in de organisatie waaraan die groep of de organisatie zich aan te houden heeft.
Een privacyreglement bijvoorbeeld regelt en beschrijft hoe uw organisatie met privacy omgaat.
Een cursistenreglement beschrijft de rechten én plichten van uw cursisten.
Het hoe en wat met betrekking tot het gebruik van de bedrijfswagens binnen uw organisatie zet u in een reglement.
Deze voorbeelden illustreren hoe de organisatie met betrekking tot dergelijke onderwerpen om wil gaan.
Bij dergelijke reglementen zijn de volgende zaken belangrijk:
 • wat mag er wel en niet in staan: met andere woorden het moet juridisch wel juist zijn;
 • hoe worden dergelijke reglementen geïimplemteerd in de organisatie: niet alleen door ze ergens op te hangen of op een website te plaatsen, maar juist door ze heel actief onder de aandacht te brengen bij de mensen in de organisatie die ermee moeten werken.
Wilt u ook weten welke reglementen er in uw organisatie nodig zijn en hoe u deze niet alleen juridisch goed beschreven krijgt, maar ook actief in uw organisatie implementeert. Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.