De term ZZP-er, de Zelfstandige zonder Personeel, is een typisch Nederlandse term. Praat je hierover met een Belg of een Duitser, dan hebben ze geen idee waar die Nederlander het over heeft.

In het Nederlands gebruiken we daarnaast ook nog de termen zelfstandig ondernemer, freelancer of eenmanszaak. Dat is voor mensen uit de Euregio Maas Rijn, die niet Nederlands zijn, duidelijker en men snapt dan ook wat men bedoelt. 
De vraag is hoe dit nu in Duitsland en België is geregeld en hoe wordt dit daar genoemd.

Eerst de situatie in Nederland:
Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. De eigenaar schrijft zijn onderneming in als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Hoe de eigenaar zichzelf verder noemt, ZZP-er, Zelfstandig ondernemer of eenmanszaak is verder niet relevant. Ook niet of de eigenaar fulltime of parttime ondernemer is.

In België
is elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut. Deze persoon wordt beschouwd als “zelfstandige”.
In België kan daarbij nog onderscheid gemaakt worden in een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in bijberoep. Beide zelfstandigen moeten zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel in België.


In Duitsland
kan een zelfstandige ondernemer, die in het Duits een selbstständiger Unternehmer genoemd wordt, ervoor kiezen een eenmanszaak zonder rechtsvorm op te richten. Afhankelijk van het vakgebied is inschrijving in de Handelskammer verplicht of vrijwillig. De eenmanszaak kan alleen door een natuurlijk persoon worden opgericht en is als eigenaar persoonlijk aansprakelijk met zijn vermogen.
Conclusie is dat het begrip ZZP-er typisch Nederlands is, echter het werken als zelfstandig ondernemer, freelancer of in een eenmanszaak komt in alle drie de landen van de Euregio Maas Rijn voor.
Wil je hierover meer informatie, laat je informeren en voorlichten bij het infopunt van de ZZP Fabriek Maastricht. Een afspraak kun je maken via de volgende link: https://www.zzpfm.nl/infopunt/

Leave a reply

required