Een organisatie wil steeds meer kwaliteit aan klanten leveren: betere producten, een betere dienstverlening. Productontwikkeling is daarbij heel belangrijk. Ook een goede bedrijfsvoering om die producten niet alleen te ontwikkelen en te verbeteren, maar ook te maken, te verkopen en alles wat er in de organisatie nog verder bij komt kijken.
Ook de bedrijfsvoering heeft ontwikkeling en verbetering nodig. Excellente producten verdienen nu eenmaal een excellente bedrijfsvoering.

De grote vraag is: hoe verbeter je dan de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waar begin je en hoe zorg je dat kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering net zo normaal wordt als productontwikkeling en productverbetering?

Met behulp van cirkel van negen stappen is het mogelijk om de kwaliteit van de bedrijfsvoering blijvend te verbeteren en te ontwikkelen. De cirkel van negen stappen is een methode om de beschrijving en vastlegging van de bedrijfsvoering en de daarbij horende administratieve organisatie en bedrijfsprocessen te verbeteren en te ontwikkelen. Het is een voortdurende cirkel van vastleggen, verbeteren van processen, verbetering vastleggen en werken met deze verbeterde processen.

Deze cirkel bestaat uit de volgende negen stappen:

 1. Vooraf bepalen wat de organisatie wil bereiken met de vastlegging van de bedrijfsvoering

 2. Analyse huidige situatie van de totale bedrijfsvoering

 3. Analyse gewenste situatie: waar wil men naar toe met de bedrijfsvoering

 4. Gedetailleerd vastleggen afzonderlijke processen

 5. Integratie en afstemming afzonderlijke processen in een integrale bedrijfsvoering

 6. Bepalen kwaliteitsverbeteracties, inefficiënties en risico’s

 7. Aanpassing, herontwerp en vastlegging nieuwe en verbeterde bedrijfsvoering en processen.

 8. Werken met de nieuwe en verbeterde bedrijfsvoering en processen.

 9. Onderhoud bedrijfsvoering en processen.

Hierboven heb ik in het kort deze negen stappen beschreven. In mijn boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering” dat over enige tijd verschijnt worden deze negen stappen uitgebreider toegelicht.
Wilt u niet zolang wachten, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

2 thoughts on “Uw bedrijfsvoering krijgt een boost door de cirkel van negen stappen

 1. Danielle Teheux

  Hallo Helmi,

  Bij het lezen van je Blog krijg ik buikpijn en dat ligt vooral bij mijn ondeskundigheid en weerzin op regelgeving:)

  Ik weet dat bedrijfsvoering en regelgeving ook bij ondernemerschap hoort. Ik werk als zelfstandige in mijn praktijk voor kinder- en oudercoaching in België.

  Ik ontwikkel producten en verleen diensten.

  Wat dien ik als eerste stap op orde te stellen als het gaat over regelgeving en een betere bedrijfsvoering?

  Alvast merci voor je tijd en aandacht.

  1. Helmi van Bergen Post author

   Hallo Danielle,
   Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd leuk is: bedrijfsvoering en regelgeving.
   In eerste instantie is dit artikel niet in eerste instantie bedoeld voor Zelfstandige Professionals, maar meer voor bedrijven die meerdere mensen in dienst hebben.
   Uiteraard heb ik als Zelfstandige ook oog voor bedrijfsvoering en regelgeving.
   Voor jou is denk ik van belang om met betrekking tot bedrijfsvoering te kijken waar zaken niet lekker lopen en daar verbetering in aan te brengen, nadat je hept uitgezocht waarom het niet lekker loopt.
   Met betrekking tot reglegeving zou ik goed in de gaten houden welke wetten en regels voor jouw bedrijf van belang kunnen zijn.Algemene wetten en regels worden vaak via de Kamer van Koophandel vermeld. Speicifieke branche-wetten zullen vaak via de branche-organisaties worden aangegeven.

Leave a reply

required