Op mijn LinkedIn-profiel staat in de headline onder andere dat ik schrijver ben van het boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering”.
De tekst is klaar en herschreven. Nu nog aanvulling en redactie nodig. En ook nog een uitgever of uitgeefplatform.
Maar waarom heb ik dit boek geschreven?
Ik heb dit boek niet geschreven, omdat ik alles weet over Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering en regelgeving. Ik weet er veel van, maar niet alles. Daar zijn andere boeken over geschreven.
Ik schrijf dit boek om de directie en bedrijfsleiding van organisaties, zoals kleine tot middelgrote MKB-bedrijven, stichtingen en coöperaties, bewust te laten worden van de waarde van een administratieve organisatie en bedrijfsvoering, die is vastgelegd en beschreven.
Want eenmaal vastgelegd geeft deze beschrijving inzicht in de huidige situatie, maar ook inzicht in wat er goed is, wat er dubbel gebeurt, wat werkt en niet werkt, wat beter kan enzovoorts.
Vaak start een organisatie een traject van het vastleggen en beschrijven van de Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering vanwege bepaalde redenen. Het eindproduct is de beschrijving van de Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering. Dit belandt dan ergens in de kast of op het intranet en daar blijft het staan.
Maar die vastlegging is niet het eindproduct, maar het begin of een start om:
  • processen aan te passen
  • processen te verbeteren
  • nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande
  • een nieuw automatiseringssysteem te implementeren
  • de administratieve organisatie aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de privacywetgeving met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je op een dergelijke manier kijkt naar de vastgelegde en beschreven administratieve organisatie en bedrijfsvoering heb je een goudmijn in handen, die je kunt gebruiken om je organisatie beter te laten functioneren, zodat je meer aandacht en tijd kunt besteden aan je corebusiness.
Kunt u nog niet zo lang wachten en wilt u ook weten hoe u de processen van uw Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering kunt beschrijven, vastleggen en daar waar nodig verbeteren?.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.