Transparantie en privacy lijken twee tegenstrijdige begrippen te zijn, maar dit is absoluut niet het geval.
De bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG vraagt van de onderneming transparant te zijn over:
 • de toepassing van de bescherming van persoonsgegevens
 • de manier waarop de onderneming met persoonsgegevens omgaat
 • de rechten van betrokkenen.
Het komt er in feite op neer dat u een informatieplicht heeft naar de betrokken personen, waar u gegevens van verzamelt, vastlegt en verwerkt. U moet de betrokken personen informeren:
 • als u gegevens over hen verzamelt, vastlegt en verwerkt
 • welke gegevens dat zijn
 • met welk doel u de gegevens verzamelt, vastlegt en verwerkt
 • hoe lang u de gegevens bewaart.
U weet hoe u de rechten van betrokkenen kunt waarborgen. Dit zijn de naast de informatieplicht:
 • recht van inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op gegevenswissing
 • recht op dataportabiliteit
Dit vraagt heel duidelijk dat u zicht heeft op het proces van gegevensverzameling, gegevensverwerking en gegevensopslag om hierover transparant te kunnen zijn naar de personen van wie u de gegevens verzamelt, vastlegt en verwerkt.
Uiteraard kan ik u daarover meer vertellen en ondersteunen bij het transparant zijn over uw privacybeleid.
Meer weten over privacy, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Leave a reply

required