Bijna iedere ondernemer heeft ze: Algemene Voorwaarden. In de volksmond ook wel genoemd de kleine lettertjes. Deze geven weer onder welke voorwaarden de ondernemer zaken doet.
Hierin staan de spelregels beschreven, die standaard gelden voor elke overeenkomst die de ondernemer aangaat met zijn klant of opdrachtgever.

Het gaat uitdrukkelijk niet om de kern van de overeenkomst: het product of dienst dat geleverd wordt of de afgesproken prijs of het tarief.

Algemene Voorwaarden dienen als bescherming van de ondernemer. Door deze Algemene Voorwaarden dekt de ondernemer zich in voor risico’s en aansprakelijkheden, die horen bij ondernemen, en voorkomt daarmee mogelijke problemen na het sluiten van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden kunnen niet alle aansprakelijkheden uitsluiten, wel beperken.
Zeker als dit in combinatie gaat met een aansprakelijkheidsverzekering.
Elke aansprakelijkheidsverzekering kent uitsluitingen, een verzekerd bedrag, een eigen risico en / of andere voorwaarden en verplichtingen waaraan de ondernemer moet voldoen wil er dekking zijn.
Belangrijk daarbij is de afstemming tussen de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsverzekering.

Ook andere risico’s, die met ondernemen te maken hebben, maar niet door een verzekering gedekt worden, kunnen uitgesloten worden. Een voorbeeld: een leverancier levert te laat producten, die de ondernemer verwerkt in een opdracht van zijn klant. Daardoor levert de ondernemer te laat buiten zijn schuld. Als ondernemer kan hij in zijn Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid voor een te late levering buiten zijn schuld uitsluiten.

Uiteraard zijn er nog meer zaken, die in de Algemene Voorwaarden geregeld worden, en redenen om Algemene Voorwaarden te hebben en te onderhouden.

Meer weten over Algemene Voorwaarden, neem gerust contact met me op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

One thought on “Waarom eigenlijk Algemene Voorwaarden?

  1. Pingback: Alleen opstellen Algemene Voorwaarden niet genoeg – juridiqua.nl

Leave a reply

required