In mijn blog van 10 april 2016 over het wanneer vastleggen van processen heb ik 10 redenen genoemd wanneer het noodzakelijk is om de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie vast te leggen.

Uiteraard zijn dit niet de enige redenen. In mijn vorige blog van 23 mei 2016 heb ik het uitgebreid gehad over het vastleggen van kennis van de processen en administratieve organisatie.

In deze blog wil ik het hebben over het vastleggen van processen en bedrijfsvoering met betrekking tot kwaliteit en het verbeteren van die kwaliteit (wederom met dank aan Ate Smit).

Kwaliteit en kwaliteitsverbetering

  1. Door het vastleggen van de processen en de bedrijfsvoering toont de bedrijfsleiding aan dat ze haar processen en bedrijfsvoering op orde heeft.

  1. Omdat de processen en de bedrijfsvoering vastgelegd zijn, kan de bedrijfsleiding eenvoudiger, eenduidiger en makkelijker de organisatie aansturen.

  1. De vastgelegde processen zijn de basis van waaruit verbetering kan plaatsvinden.

  1. De vastgelegde processen zijn de basis van waaruit de implementatie van een (nieuw) systeem kan plaatsvinden.

  1. Het vastleggen van de processen geeft de bedrijfsleiding de mogelijkheid de medewerkers te betrekken bij het blijvend verbeteren van de best practices.


    Conclusie

Kwaliteitsverbetering begint bij de basis, een nulmeting. In dit geval het vastleggen van de processen en bedrijfsvoering, zoals die er nu zijn. Op die manier vormen de vastgelegde processen een basis voor kwaliteitsverbetering.

Wilt u ook weten hoe u de basis legt voor kwaliteitsverbetering door het vastleggen van processen, procesmanagement en bedrijfsvoering?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.