De vraag stellen is deze beantwoorden.
Is er überhaupt een relatie tussen bescherming van persoonsgegevens en de bedrijfsvoering en zo ja, waaruit bestaat die relatie dan?

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is een volmondig JA.
Het tweede gedeelte van de vraag, wat is dan die relatie, beantwoord ik hieronder.

Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering, al dan niet beschreven, dat laat zien hoe de werk- en bedrijfsprocessen lopen.
En in veel van die werkprocessen worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld bij HRM-processen worden persoonsgegevens van medewerkers verwerkt, bij de crediteurenafdeling persoonsgegevens van toeleveranciers, bij de debiteurenadministratie persoonsgegevens van afnemers.
En zo kan elke organisatie naar aanleiding van zijn werkprocessen nog meer voorbeelden noemen van verwerking van persoonsgegevens.

Bij elke verwerking van persoonsgegevens zal nagegaan moeten worden waarom persoonsgegevens verwerkt moeten worden ofwel het doel van deze gegevensverwerking, welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en waar deze vandaan komen, en wat er verder mee dient te gebeuren, aan wie deze al dan niet verwerkte persoonsgegevens doorgegeven mogen of moeten worden.

Verwerking van persoonsgegevens vindt dus gewoon plaats in diverse werkprocessen en er dient dus ook nagedacht te worden over de bescherming van de betreffende persoonsgegevens.
Daarom dient een functionaris Gegevensbescherming of een Data Protection Officer naast kennis van de AVG ook verstand te hebben van bedrijfsvoering en de werking van bedrijfsprocessen.

Meer weten over het AVG-proof maken en houden van uw bedrijfsprocessen, neem dan contact met mij, Helmi van Bergen, op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Leave a reply

required