In de afgelopen maanden voordat op 1 juli de Wet Werk en Zekerheid inging, vlogen de nieuwsbrieven en blogs met tips, waarschuwingen en dergelijke over wat te doen met de naderende invoering van de WWZ op 1 juli in de mailboxen en over het internet.
Voornamelijk de artikelen over het aanzeggen en het aantal tijdelijke contracten voordat je een vast contract moet aanbieden waren populair.
Wanneer mocht je nu wel aanzeggen, wat kun je verwachten als werkgever wanneer je te laat was en mocht je bij een tijdelijk contract ook meteen bij aanvang van het contract aanzeggen, hoeveel tijd moet er tussen de contracten zitten voordat er weer een nieuwe periode van tijdelijke contracten mag plaatsvinden zonder dat er meteen een vast dienstverband aan vastzit.
Niet alleen werden artikelen verspreid via nieuwsbrieven op internet of artikelen in de vakbladen, maar ook seminars, webinars en informatieavonden werden georganiseerd om organisaties zo goed mogelijk voor te lichten.
Nou was het ook niet niks, de invoering van de WWZ.
Deze invoering gaat namelijk alle organisaties, aan, die mensen in dienst hebben: grote en kleine.
Alle organisaties hebben daarbij gemeen dat ze moeten nadenken op welke manier ze die nieuwe regels moeten inpassen in hun bedrijfsvoering en procedures. Want waar voorheen bij een tijdelijk contract de genoemde einddatum zonder tegenbericht de laatste werkdag was, moet de werkgever nu een maand voor afloop van het contract de medewerker aanzeggen dat het contract eindigt op die datum.
Ook al eindigt het contract van rechtswege nog wel automatisch, als de werkgever niet aanzegt loopt die het risico op een boete. De medewerker heeft dan namelijk recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris. Bij niet aanzeggen geldt een vergoeding van een maandsalaris. Ben je te laat dan geldt de vergoeding naar rato, bijvoorbeeld drie weken te laat, is recht op drie weken salaris.
De werkgever moet dus niet alleen bijhouden wanneer het contract afloopt, maar ook wanneer hij aan moet zeggen.
Het eenvoudigste is om deze data bijvoorbeeld in een agenda vast te leggen, die automatisch dagelijks de te nemen acties aangeeft.
De invoering van de WWZ treft alle organisaties en is een behoorlijk grote wetswijziging.
Maar daarnaast zijn er vele wetten en regelingen waar organisaties zich aan moeten houden.
En die wetten en regelingen kunnen impact hebben op de totale bedrijfsvoering of op afzonderlijke procedures.
En bij het niet of niet juist inpassen van die wetten en regelingen kunnen er problemen ontstaan, wanneer er niet volgens die wetten en regelingen wordt gewerkt of gehandeld.
Je kunt denken aan bijvoorbeeld milieuwetgeving, voorwaarden bij een vergunning, subsidiewetgeving, financiële wetgeving zoals bijvoorbeeld Btw-zaken, sociale wetgeving zoals bijvoorbeeld de AOW-leeftijd of de hoogte van het minimumloon, privacywetgeving.
Abonneren op de nieuwe wettenApp van het ondernemingsplein alleen, helpt niet.
Je moet ook weten waar en wanneer je de nieuwe wetten moeten toepassen.
Dus moet je bepalen welke processen door deze wet- en regelgeving geraakt worden en op welke praktische manier de nieuwe wet- en regelgeving toegepast kan worden.
Wil je meer weten over het inpassen en toepassen van nieuwe wet- en regelgeving in jouw bedrijfsvoering en/of procedures en processen?
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies, via info@juridiqua.nl of via 046-4581387

2 thoughts on “Wet- en regelgeving: Wat moet je er mee??

  1. Pingback: Nieuw jaar, nieuwe wetten! En nu?? – juridiqua.nl

  2. Pingback: Wanneer leg je nu processen vast? – juridiqua.nl

Comments are closed.